arabistyka | hebraistyka | sinologia | turkologia
O studiach
Katedra Studiów Azjatyckich kształci w zakresie czterech specjalności studiów na kierunku filologia:
  • arabistyka, studia pierwszego i drugiego stopnia
  • hebraistyka, studia pierwszego stopnia (od 2010 również drugiego)
  • sinologia, studia pierwszego i drugiego stopnia (wspólnie z KO)
  • turkologia, studia pierwszego i drugiego stopnia