O Katedrze

Katedra Studiów Azjatyckich powstała w 2008 roku po podziale Instytutu Orientalistycznego, zniesionego uchwałą Senatu nr 191/2008. Do 31 marca 2008 roku jednostki Katedry współtworzyły Instytut Orientalistyczny (powstały w 2005 r. z przekształcenia wcześniejszej Katedry Orientalistyki). Katedra Studiów Azjatyckich zatrudnia 29 pracowników, specjalizujących się w działalności badawczej i dydaktycznej z zakresu języków   i kultury ludów Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu (w szczególności arabistyki, kurdologii, hebraistyki, arameistyki, turkologii, kazachoznawstwa, sinologii, mongolistyki, koreanistyki) oraz polskich niechrześcijańskich mniejszości narodowych: karaimskiej i tatarskiej. W jej skład wchodzą cztery zakłady i trzy pracownie. Katedra kształci kilkunastu doktorantów i ponad 200 studentów w specjalnościach arabistyka, hebraistyka, turkologia i sinologia.

 

 

Główne obszary badań

  • klasyczna i współczesna literatura arabska, historia języka arabskiego, dydaktyka języka arabskiego, leksykografia arabska, historia islamu, historia i kultura Kurdów, kultura świata arabskiego
  • historia języka hebrajskiego, hebrajska i aramejska literatura pobiblijna, geneza i przekaz tekstu  Biblii hebrajskiej, aramejskiej i greckiej, translatoryka biblijna, współczesna literatura hebrajska i żydowska, historia judaizmu, sztuka żydowska, literatura i kultura Karaimów polskich i wschodnioeuropejskich
  • literatura i kultura chińska, komparatystyczne badania nad kulturą oraz literaturą chińską i euro-amerykańską, sztuka chińska
  • historia języka i literatury tureckiej, języki i kultura krajów Azji środkowej, Tatarzy polscy, toponimia Krymu, język Kazachów w Chinach, język i literatura Mongolii.