Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Wydawnictwo KSA


Seria Prace karaimoznawcze
Nr 1 pod redakcją Piotra Muchowskiego, nr 2 i 3 pod redakcją Henryka Jankowskiego i Piotra Muchowskiego. Wyszły 3 prace, finansowane z projektu europejskiego Narodowa Strategia Spójności, Kapitał Ludzki
1. Michał Németh. 2011. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami.
2. Gulayhan Aqtay, Henryk Jankowski. 2015. A Crimean Karaim–English dictionary. 10 000 entries.
3. Małgorzata Machcińska. 2015. Lieszon hak-kodiesz. Zagadnienia pisowni i wymowy hebrajszczyzny karaimów polsko-litewskich.

Seria Języki Azji pod redakcją Henryka Jankowskiego i Piotra Muchowskiego
Wyszło 9 prac o charakterze podręcznikowym, wszystkie opublikowane w 2015 r., finansowane z projektu europejskiego Narodowa Strategia Spójności, Kapitał Ludzki
1. Agnieszka Graczyk, Sylwia Homodi-Owczarczak, Filip A. Jakubowski, Adrianna Maśko, Łukasz Piątak, Marta Piątak. 2015. Język arabski ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący.
2. Arzu Sadykhova, Maciej Klimiuk. 2015. Podstawowy słownik arabskich terminów gramatycznych.
3. Sylwia Homodi-Owczarczak, Filip Jakubowski, Maciej Klimiuk, Adrianna Maśko, Marta Piątak, Łukasz Piątak. 2015. Współczesne społeczeństwo arabskie. Teksty i ćwiczenia.
4. Jing Zhang, Magdalena Czechońska. 2015. Od zera do bohatera – powszechny chiński.
5. Leszek Kwiatkowski, Ofra Riesenfeld. 2015. בְּלִי לְהִתְבַּלְבֵּל . Bli le-hitbalbel [zbiór ćwiczeń do nauki języka hebrajskiego].
6. Leszek Kwiatkowski. 2015. Zasady wokalizacji tekstu hebrajskiego.
7. Cem Erdem, Dorota Smętek, Radosław Andrzejewski. 2015. Leksyka turecka w ćwiczeniach.
8. Gulayhan Aqtay, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień.
9. Gulayhan Aqtay, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners in 15 units.

Seria Miscellanea Arabica Posnaniensia 1, pod red. Arzu Sadykhovej oraz Filipa A. Jakubowskiego, Poznań 2016.
Pierwszy numer cyklu powstał z okazji 25-lecia studiów arabistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownicy i współpracownicy Zakładu Arabistyki i Islamistyki nadesłali dziesięć artykułów o tematyce szeroko rozumianych studiów arabistycznych oraz islamoznawczych. Teksty te podzieliliśmy na cztery części tematyczne dotyczące: językoznawstwa, literatury, historii oraz filozofii. Poprzedzone one zostały artykułem na temat historii studiów arabistycznych w Poznaniu.

Miscellanea Arabica Posnaniensia II Drugim tom serii pod redakcją Agnieszki Graczyk i Arzu A. Sadykhovej jest detykowany twórcy poznańskiej arabistyki i kurdologii prof. zw. dr. hab. Adnanowi Abbasowi. Publikacja zawiera artykuły przedstawiające dorobek prof. Abbasa oraz dwanaście tekstów poświęconych różnym aspektom kultury arabsko muzułmańskiej autorstwa polski badaczy zajmujących się tematyką orientalną.

Seria Turkic Studies
www.turkicstudies.amu.edu.pl

Czasopismo Karaite Archives
www.karaitearchives.amu.edu.pl

Czasopismo Studia Azjatystyczne
Studia Azjatystyczne

Seria Inne
1. Rafał Witkowski. 2015. Jidysz. gramatyka praktyczna.
2. Agnieszka Graczyk, Joanna Krenz, Adrianna Maśko. 2017. Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej.